Readings for women


VENDOSSHMËRIA PËR TU PUNËSUAR


VENDOSSHMËRIA PËR TU PUNËSUAR Vendosshmëria për tu punësuar është një nga faktorët kryesorë (nëse jo kryesori) që mundëson gjetjen e punës. Në të shumtën e

Me shume

NJOHJA E VETES DHE AFTËSIVE PERSONALE


NJOHJA E VETES DHE AFTËSIVE PERSONALE Njohja e vetes dhe aftësive personale ka shumë rëndësi në procesin e gjetjes së punës. Njohja e vetes nuk është gjë e lehtë

Me shume

GJETJA E BURIMEVE TË PUNËSIMIT


GJETJA E BURIMEVE TË PUNËSIMIT Për të gjetur punën e dëshiruar, ju duhet të keni burimet tuaja të punësimit të cilat i kontrolloni në baza ditore. Burime të cilat

Me shume

ANGAZHIMI NË GJETJE TË PUNËS


ANGAZHIMI NË GJETJE TË PUNËS Angazhimi, sikurse vendosshmëria për të punuar, është faktor shumë i rëndësishëm në gjetjen e punës. Kjo mund të tingëllojë si

Me shume

ANALIZIMI I SHPALLJEVE, HULUMTIMI I KOMPANIVE DHE GJETJA E PUNËS SË PËRSHTATSHME


ANALIZIMI I SHPALLJEVE, HULUMTIMI I KOMPANIVE DHE GJETJA E PUNËS SË PËRSHTATSHME Shpalljet e punës shumë shpesh janë reflektim i mentalitetit dhe qëllimeve të

Me shume

HULUMTIMI DHE NJOHJA E POZITËS PËR TË CILËN APLIKOHET


HULUMTIMI DHE NJOHJA E POZITËS PËR TË CILËN APLIKOHET Hulumtimi i pozitës së punës për të cilën aplikohet është një proces shumë i rëndësishëm. Edhe nëse ju

Me shume

PËRPILIMI I C.V.-SË


PËRPILIMI I C.V.-SË Shkronjat “C.V.” janë inicialet e termit latin curriculum vitae, që në shqip do të thotë “shtegu i jetës sime”. Ky term përdoret për

Me shume

PËRPILIMI I LETRËS MOTIVUESE


PËRPILIMI I LETRËS MOTIVUESE Në letrën motivuese ju keni mundësinë të komunikoni direkt me punëdhënësin. Aty ju tregoni se pse mendoni që ju jeni personi i duhur

Me shume

DREJTSHKRIMI


DREJTSHKRIMI Nëse ju nuk e njihni drejtshkrimin e gjuhës shqipe, ju tashmë jeni duke dëmtuar veten dhe të ardhmen tuaj në përmasa të mëdha. Drejtshkrimi është

Me shume

APLIKIMI


APLIKIMI Pasi që keni përfunduar fazat e kaluara me sukses, juve ju mbetet të aplikoni në pozitën e dëshiruar të punës. Aplikimi mund të bëhet nëpërmjet internetit,

Me shume

PRITJA E THIRRJES DHE PËRGATITJA PËR INTERVISTË


PRITJA E THIRRJES DHE PËRGATITJA PËR INTERVISTË Pasi të aplikoni në vendin e punës së dëshiruar, juve ju mbetet të prisni telefonatën apo e-mailin e kompanisë. Ju

Me shume

PËRGATITJA PSIKOLOGJIKE


PËRGATITJA PSIKOLOGJIKE Të gjitha përgatitjet për intervistë mund të ju shkojnë poshtë nëse ju nuk keni bërë përgatitjen psikologjike të duhur. Nëse ju nuk

Me shume

VESHËMBATHJA


VESHËMBATHJA Veshëmbathja është faktor i cili ndikon imazhin tuaj në mënyra të jashtme dhe të brendshme. Balansimi i këtyre dy anëve është esencial për të pasur

Me shume

INTERVISTA


INTERVISTA Nëse ju keni bërë përgatitjet e rekomanduara në shkrimet e kaluara, ju tashmë keni shumicën e përbërësve esencialë të cilët iu mundësojnë një

Me shume

PERIUDHA POST-INTERVISTË


PERIUDHA POST-INTERVISTË Pas intervistës pason periudha e pritjes. Në këtë periudhë, në vend se të preokupoheni me telefonatën e kompanisë, ju duhet të bëni

Me shume

NËNSHKRIMI I KONTRATËS DHE DITA E PARË NË PUNË


NËNSHKRIMI I KONTRATËS DHE DITA E PARË NË PUNË Në ditën e nënshkrimit të kontratës, ju do të njoftoheni për të gjitha detajet lidhur me punën tuaj të ardhshme.

Me shume

PROFESIONALIZMI DHE FOKUSIMI NË OBJEKTIVA


PROFESIONALIZMI DHE FOKUSIMI NË OBJEKTIVA Që të jeni profesional dhe të respektoheni në vendin tuaj të punës, ju duhet të sinkronizoheni maksimalisht me vizionin e

Me shume

KARAKTERISTIKAT E PUNËTORËVE TË SUKSESSHËM


KARAKTERISTIKAT E PUNËTORËVE TË SUKSESSHËM Ekzistojnë disa karakteristika të cilat i bëjnë punëtorët të suksesshëm dhe të veçantë. Këto karakteristika janë

Me shume

KOMUNIKIMI DHE SOCIALIZIMI NË PUNË


KOMUNIKIMI DHE SOCIALIZIMI NË PUNË Ne nuk mund të theksojmë sa duhet rëndësinë e komunikimit në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Komunikimi i duhur bën dallimin në mes

Me shume

SHTOJCË: VETËEDUKIMI DHE PERSPEKTIVA AFATGJATË


SHTOJCË: VETËEDUKIMI DHE PERSPEKTIVA AFATGJATË Vetëedukimi është një ndër metodat më të suksesshme të edukimit. Të papunë apo të punësuar, ju duhet në çdo kohë

Me shume

Arbëria III, p.n. Prishtinë 10000

+377 (0)45 266 267, +386 (0)49 555 451

info@k-w4w.org