The signing ceremony of the contract between KW4W and CLARDThe signing ceremony of the contract between KW4W and CLARD to provide free legal aid to women from the municipalities of Kacanik, Viti and Shterpce in the area of women’s property and inheritance rights. A sincere thanks goes to the donor ATRC and USAID through the #E4E program. Ceremonia e nenshkrimit te kontrates ne mes te KW4W dhe CLARD ne ofrimin e ndihmes ligjore pa pagese per grate e komunave Kacanik, Viti dhe Shterpce ne fushen e te drejtave pronesore dhe trashegimore te grave. Nje falemnderim I vecante eshte per donatorin ATRC dhe USAID perms programit #E4E


Arbëria III, p.n. Prishtinë 10000

+377 (0)45 266 267, +386 (0)49 555 451

info@k-w4w.org