LISTA PRELIMINARE E BIZNES-PLANEVE PËR START-UP TË VLERËSUAR DHE REKOMANUAR PËR MBËSHTETJE FINANCIARE
Arbëria III, p.n. Prishtinë 10000

+377 (0)45 266 267, +386 (0)49 555 451

info@k-w4w.org